ขอแสดงความยินดีกับ ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

ขอแสดงความยินดีกับ ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2557 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2557
สาขาศิลปะการแสดง
นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา (ดนตรีไทยลูกทุ่ง)
ทั้งนี้ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2557 ที่ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งตรงกับวันศิลปินแห่งชาติ พร้อมทั้งจะมีการจัดงานแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ ประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วย

—————————————-

รายชื่อบุคคล ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี 2557 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ผลงาน ตลอดจนความเหมาะสมทุกประการ โดยมีผู้สมควรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ 3 สาขา จำนวน 12 คน ดังนี้ 1.สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายชวลิต เสริมปรุงสุข และ นายปัญญา วิจินธนสาร (จิตรกรรม) นายนิจ หิรัญชีระนันทน์ (ออกแบบผังเมือง) นายจรูญ อังศวานนท์ (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์) และ นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ (ประณีตศิลป์-เครื่องเงิน) 2. สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นางชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) 3. สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล (ดนตรีสากล) นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ (ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์) นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ดนตรีไทย) นายณรงค์ จันทร์พุ่ม (หนังตะลุง) นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา (ดนตรีลูกทุ่งไทย) และนางภัทราวดี มีชูธน (ละครเวทีและภาพยนตร์)

เอพีนิวส์ โดย เอ พีราวุธ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.