เอสแอล มิวสิค-แฟ้ม บุญมา? ร่วมงาน สงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน

13

?เอสแอล มิวสิค (SL MUSIC) รองแชมป์ไทยแลนด์ กอตทาเล้นท์ ซีซั่น 4พร้อมด้วย แฟ้ม บุญมา แชมป์รายการชิงช้าสวรรค์, วงโนเนม, น้องส้มป่อย ชิงช้าสวรรค์ และ น้องกัน กัน เดอะ ว้อยซ์ คิดส์ ไทยแลนด์ ซีซั่น 2 ร่วมงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมจัดงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดลำพูน โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน, นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, นายประทีป การมิตรี นายอำเภอป่าซางพร้อมด้วยข้าราชการภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นสักขีพยาน อาณาจักรล้านนา เป็นแหล่งกำเนิดภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตร่วมกัน ด้วยความเอื้ออาทรและสังคมสันติสุขตลอดมา โดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตที่งดงามของชาวลำพูน ซึ่งมีความหลากหลายแต่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ในช่วงเวลาที่ผ่านมายังขาดการนำเสนอความมีคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง จึงไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเท่าที่ควร

การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปรู้จัก และเข้าถึงความมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงามของเมืองลำพูน เช่น การจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่โดดเด่นตามห้วงเวลาและความนิยมของประชาชนแต่ละพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น
ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความมีคุณค่าทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่จังหวัดลำพูนมากยิ่งขึ้น
จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และ เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งแต่ละวันมีหลากหลายกิจกรรม

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐พิธีเปิดงานปี๋ใหม่เมืองหละปูน ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีขบวนแห่น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ อัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อประดิษฐาน ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, การประกวดหมากสุ่ม หมากเป็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก ระดับประชาชนทั่วไปและนักเรียน โรงเรียนในจังหวัดลำพูน, กิจกรรมสาธิตการตัดตุงของนักเรียน โรงเรียนเขตเทศบาลเมืองลำพูน ณ บริเวณศาลาบาตร วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน, กิจกรรมการละเล่นพื้นเมือง, รำวงย้อนยุค ?ทุ่งสวรรค์หละปูน? และกิจกรรมวิถีชีวิตของชาวล้านนาเสริมศิริมงคล ?เทศกาลสงกรานต์ รับตุงปักเจดีย์ทราย?

วันที่ 12 เมษายน 2560พิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง จุดที่ ๑ ประตูท่าขาม ประธานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ประธานในพิธี พร้อมพิธีสมโภชน้ำทิพย์ ดอยขะม้อจุดที่ ๒ ประตูลี้ ประธานโดย นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจุดที่ ๓ ประตูช้างสี ประธานโดย นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน จุดที่ ๔ ประตูมหาวัน ประธานโดย
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ณ บริเวณลานประตูมหาวัน (ตรงข้ามวัดมหาวัน) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ ลานประตูมหาวัน

วันที่ 13 เมษายน 2560 ขบวนอันยิ่งใหญ่แห่พระพุทธรูปงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ร่วมสรงน้ำพระรอดหลวง และพระสำคัญจากหัววัดต่างๆการแสดงวงดนตรีเอสแอล มิวสิค (SL MUSIC) รองแชมป์ไทยแลนด์ กอตทาเล้นท์ ซีซั่น 4พร้อมด้วย แฟ้ม บุญมา แชมป์รายการชิงช้าสวรรค์, วงโนเนม, น้องส้มป่อย ชิงช้าสวรรค์ และ น้องกัน กัน เดอะ ว้อยซ์ คิดส์ ไทยแลนด์ ซีซั่น 2การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองบนเวที / สัมผัสบรรยากาศบนถนนสายวัฒนธรรม / ร่วมเล่นน้ำแบบวิถีโบราณ / ชมปีนักษัตรปีระกาพ่นน้ำ / ชมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง / ชม ชิม ช๊อป ของดี กาดเมืองหละปูน/ เอ พีราวุธ กระจายข่าว

page

เอพีนิวส์ โดย เอ พีราวุธ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.