ข่าวสังคม คนลูกทุ่งและบันเทิง

‘วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต’ ทลายขีดจำกัดเพลงพื้นถิ่น-ผสมผสานแนวเพลงป็อป ฉลอง 60 ปี สจล. ร่วมสืบสานดนตรีพื้นบ้าน 4 ภาคของไทยผ่านบทเพลง ‘สดือดึงโจ๊ะพรึมพรึม’

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล.ฉลอง 60 ปี ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ …

Read More »