ข่าวสังคม คนลูกทุ่งและบันเทิง

สังคม คนบันเทิง / มาเยี่ยมมาเยือน @@@ เมื่อวันที่ 5 กันยายน …

Read More »

ค่าย เยาวชน พลังลูกทุ่งไทย พลังปตท. ประสบ ความสำเร็จ น้องๆ เยาวชน เรียกร้องให้ จัดอีก ได้รับความรู้เรื่องเพลงลูกทุ่ง อย่างดี

ผ่านพ้นไป อย่างดี และ ยอดเยี่ยมสำหรับ โครงการค่าย เยาวชนพลัง …

Read More »