ข่าวสังคม คนลูกทุ่งและบันเทิง

คสช. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

@@@ ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข …

Read More »